Featured Category

Author: செய்யத் சுல்தான்

GST-நள்ளிரவில் தொடுக்கப்பட்ட போர்!

GST-நள்ளிரவில் தொடுக்கப்பட்ட போர்!

நீண்ட எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் விவாதங்களுக்கும் பிறகு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (Goods and Service Tax – GST) ஜூலை 1 முதல் நாடு முழுவதும் நடை-முறைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய மக்களின் வாழ்வில் ஏற்படுத்தவுள்ள மாற்-றங்-களையும்

error: Content is protected !!